Geestelijk verzorger Topaz, Ellen Kruyt sprak een zangeres die in het Participatiekoor Haarlem de Matthäus Passion aan het repeteren was samen met haar moeder. “Zoals ze erover vertelde gaf al aan dat ze er samen enorm van genoten. Ik kon helaas niet bij de uitvoering zijn, maar hoorde van anderen dat het geweldig was. De emotie waarmee ze erover spraken raakte me en ik zocht contact met Erik Zwiers. Ik zag mogelijkheden voor bewoners met dementie binnen onze Stichting en wilde dit project graag naar Leiden halen.”

“In de Matthäus Passion gaat het om het passie-, het lijdensverhaal van Jezus volgens het evangelie van Matthäus. Passie heeft een dubbele betekenis: iets ‘waar je hart naar uitgaat’, maar ook ‘lijden’. In de Bijbel zijn vier evangeliën, maar in mijn vakgebied spreken we ook wel over het ‘vijfde evangelie’: het levensverhaal van ons mensen, hier en nu. In mijn werk speelt dat een grote rol. Dit sluit naadloos aan bij het Participatiekoor. In plaats van de recitatieven van de Matthäus vertellen mensen hierin hun eigen passieverhaal. En dat vijf keer. Voor mij was dat wel de legitimatie om het hierheen te halen.”

Gelaagdheid
“Als geestelijk verzorger ben ik werkzaam in een verpleeghuis dat van origine niet christelijk is. Ik probeer altijd een zo breed mogelijk aanbod te verzorgen, waar mensen met en zonder een geestelijke achtergrond zich in kunnen vinden. Ik vond in dit initiatief precies dat midden: Het Participatiekoor raakt die meerdere lagen en religieus hoef je er niet voor te zijn. Iedereen die ik erover spreek is enthousiast. Dus als je kunt zingen, doe dan mee! Het project wordt omarmd door de Stichting Topaz. En de Vrienden van Topaz zijn bereid het project te sponsoren. Dat komt ten goede aan de bewoners die willen deelnemen.“

Deelnemen kan nog, meld je aan!
“We starten vanaf zaterdag 2 februari met de tweewekelijke repetities, met dirigent Theo Goedhart en pianist Matthijs van der Wilt. Twee keer zullen we samen met alle instrumentalisten en solisten repeteren. De laatste keer passeren ook de passieverhalen van mensen die te maken hebben met dementie de revue. Desirée van Keulen biedt ondersteuning bij het schrijven van die verhalen, opdat ze voorzien worden van een goede verhaallijn en gelaagdheid. Tijdens de uitvoering komen de verhalen over zoals het bedoeld is.”

Rust en energie
“In mijn leven neemt muziek een grote plaats in. Ik maak het graag zelf en luister graag naar muziek. ik kom erdoor op verhaal. Samen muziek maken is altijd fijn; je wordt er blij van, het troost of inspireert. Je creëert met elkaar iets en maakt dan deel uit van iets groters. Dat is waar we naar toewerken met dit project. Mensen verbinden, muziek en iets organiseren zijn de ingrediënten hiervoor. Daar zet ik me graag voor in. Ik verheug me enorm op de onderlinge contacten, de repetities en uiteindelijk het middagconcert op Goede Vrijdag 2019.”

Wil je meezingen in het Participatiekoor Leiden? Zangers met en zangers zonder dementie kunnen zich hier aanmelden!