Over ons

Stichting Participatie met Dementie

Onze missie

 

Het Participatiekoor is een product van Stichting Participatie met Dementie. Deze Stichting heeft als missie om mensen met dementie de mogelijkheid te bieden om zonder drempels deel te nemen aan het culturele leven. Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. In 2018 is het kabinet het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Het doel hiervan is: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen.

Het Participatiekoor is het eerste en thans enige product van de Stichting.

Gezien de effectiviteit en het maatschappelijke succes van de participatiekoren zal onze Stichting ook de komende jaren de focus leggen op het verder landelijk uitrollen en het verduurzamen van de participatiekoren als erkende interventie in de dementiezorg.

Participatiekoor_Schiedam.jpg

Onze visie

Wie de diagnose dementie heeft gekregen weet wat het einde is, maar de weg daar naartoe is lang en onzeker. Dagelijks leven met dementie heeft een grote impact op zowel degene die de diagnose heeft gekregen als op de naasten. Zowel actieve als receptieve kunst- en cultuurparticipatie kunnen mensen met dementie plezier, afleiding en zelfvertrouwen bieden of uiting geven aan thema’s waar zij mee worstelen. Deelname aan de activiteiten van de Stichting kan zo een positieve bijdrage leveren aan een positieve gezondheid.

doelstelling.jpg
visie_participatiekoor.jpg

Onze doelstelling

Het bevorderen van maatschappelijke en culturele inclusie van mensen met een vorm van dementie of niet-aangeboren hersenaandoeningen;

Het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van kunstzinnige en culturele (publieks-) activiteiten en evenementen in samenwerking met (professionele) kunstenaars en organisaties;

Het bevorderen van bewustwording over de mogelijkheden van culturele participatie van mensen met een cognitieve beperking / dementie;

Het ondersteunen, begeleiden en faciliteren van initiatieven van personen en organisaties die de doelstellingen van de Stichting onderschrijven;

Het kantelen van stigma’s rond dementie: van patiënt naar mens.

Ons beleid

Stichting Participatie met Dementie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2024

2021-2024

Verantwoording

Stichtingsbestuur

Wim Heeremans

Marc Nico Remijn

Remi Le Loux

Erik Zwiers

Nathalie Nijkamp

Bedrijfsbureau