top of page

Over ons

Stichting Participatie met Dementie

Onze missie

Over ons

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. In 2018 is het kabinet het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Het doel hiervan is: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. 

Daarom heeft onze Stichting als missie om mensen met dementie de mogelijkheid te bieden om zonder drempels deel te nemen aan het culturele leven en daarmee bij te dragen aan hun positieve gezondheid. Dit doen we met 2 producten, te weten (1) het Participatiekoor en (2) Mantelzangers.nlOver het Participatiekoor is alles te vinden op deze website. Mantelzangers.nl is er om zangliefhebbers met dementie de mogelijkheid te bieden om hun geliefde zanghobby elke week of elke 2 weken te kunnen bedrijven, met ondersteuning van een vaste mantelzanger, gewoon vanuit de veilige thuisomgeving. Dit omdat (a) Participatiekoren seizoensmatig draaien en er vervolgens een hele tijd niets is, (b) omdat er (nog) geen participatiekoor in elke buurt is of (c) omdat men gewoon nog niet of niet meer toe is aan het zingen in een groot koor. Mantelzangers.nl is er dus voor iedereen met dementie die van zingen houdt.

Participatiekoor_Schiedam.jpg

Onze visie

Wie de diagnose dementie heeft gekregen weet wat het einde is, maar de weg daar naartoe is lang en onzeker. Dagelijks leven met dementie heeft een grote impact op zowel degene die de diagnose heeft gekregen als op de naasten. Zowel actieve als receptieve kunst- en cultuurparticipatie kunnen mensen met dementie plezier, afleiding en zelfvertrouwen bieden of uiting geven aan thema’s waar zij mee worstelen. Deelname aan de activiteiten van de Stichting kan zo een positieve bijdrage leveren aan een positieve gezondheid.

doelstelling.jpg
visie_participatiekoor.jpg

Onze doelstelling

Het bevorderen van maatschappelijke en culturele inclusie van mensen met een vorm van dementie of niet-aangeboren hersenaandoeningen;

Het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van kunstzinnige en culturele (publieks-) activiteiten en evenementen in samenwerking met (professionele) kunstenaars en organisaties;

Het bevorderen van bewustwording over de mogelijkheden van culturele participatie van mensen met een cognitieve beperking / dementie;

Het ondersteunen, begeleiden en faciliteren van initiatieven van personen en organisaties die de doelstellingen van de Stichting onderschrijven;

Het kantelen van stigma’s rond dementie: van patiënt naar mens.

Ons beleid

Stichting Participatie met Dementie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2024

2021-2024

Verantwoording

Bestuur

Nathalie Nijkamp.jpeg

Nathalie Nijkamp

Programmamanager

Erik Zwiers.jpg

Erik Zwiers

Directeur

Robin.jpg

Robin Jaegers

Projectleider Café Chantant

Henk Ceha

Henk Ceha

Strategisch adviseur

Stan Ceha.jpeg

Stan Ceha

Graphic & web design

Hanne Tersmette.jpeg

Hanne Tersmette

Publiciteit

Raymon Hilkman.jpeg

Raymon Hilkman

Video, film & livestreams

Annemarie Schouten

Annemarie Schouten

Coach mantelzangers & deelnemers

Marian schoone.jpeg

Marian Schoone

Coach mantelzangers & deelnemers

Adviseurs & coaches

bottom of page