top of page
De-Participatiekoor-methode-en-effecten-op-het-dementieproces.jpeg

Methode en effecten

praktijk en wetenschap

Voorbeeldproject Alzheimer Europe

Anker 1

De eerste participatiekoren hebben ogen gescoord bij veel instanties en professionals op het gebied van dementie. Zo werd het participatiekoor door Alzheimer Europe als voorbeeld gepresenteerd op het grootste Europese congres over dementie. Het participatiekoor is de eerste interventie op het gebied van dementie die je zou kunnen omschrijven als emancipatie van mensen die gediagnosticeerd zijn met Alzheimer of een andere vorm van dementie. De methode laat zien waartoe mensen met dementie nog in staat zijn, als ze op op de juiste wijze worden ondersteund en uitdagend participatief worden betrokken bij muzikale activiteiten.

Participatiekoor-voorbeeld-project-Alzheimer-Europe.png
Meer zang, minder zorg, hoe werkt dat precies?
Stichting Participatie met Dementie

Meer zang, minder zorg, hoe werkt dat precies?

De methode nader belicht

Wat maakt de methode van het participatiekoor nu zo uniek en effectief voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, professionele verzorgers, familie, vrienden en bekenden? In bovenstaand filmpje wordt dit kort en bondig uitgelegd door Erik Zwiers, geestelijk vader van de participatiekoren en directeur bedrijfsbureau van de Stichting Participatie met Dementie. In een nutshell komt het neer op de methodische combinatie van de onderstaande 4 (klikbare) ingrediënten:

De methode in actie

Met toestemming van alle deelnemers worden repetities en concerten van de participatiekoren gefilmd. Enerzijds om te kunnen laten zien hoe de methode in het echt werkt en wat het doet met de deelnemers, anderzijds juist als onderdeel van de methode: het terugzien van de beelden triggert de herinnering, helpt bij repeteren en geeft herbeleving van het plezier. Het resultaat is dat de positieve effecten van de repetities en concerten langer blijven doorwerken en een plaats krijgen in sociale interacties tussentijds.

Effectstudies

Uiteraard laten wij doorlopend onderzoek doen naar de effecten van de participatiekoren op zowel de deelnemers met dementie, als op hun mantelzorgers, hun professionele verzorgers, hun familie, vrienden en bekenden. Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies uit deze studies samengevat. Naast deze directe effecten zijn er indirecte effecten die eveneens van belang zijn in een bredere context. Zo leidt inpassing van participatiekoor deelname in een (thuis)zorg traject tot het ontlasten van zorgmedewerkers en mantelzorgers, iets wat steeds belangrijker wordt naarmate deze schaarser worden.

website icons_Cognitieve functies.png

Cognitieve functies

Deelnemers laten verbetering zien in cognitieve functies zoals spraak.

website icons_Zorg relaties.png

Zorgrelaties

(Thuis)zorgmedewerkers ervaren fijnere werkrelaties met patiënten die deelnemen.

website icons_Levensvreugde.png

Levensvreugde

Deelnemers hebben steeds weer iets om naar uit te kijken en zijn zichtbaar vrolijker.

website icons_Zelfvertrouwen.png

Zelfvertrouwen

Deelnemers krijgen beduidend meer zelfvertrouwen en het gevoel er toe te doen.

website icons_Sociale relaties.png

Sociale relaties

Eenzaamheid vermindert sterk en relaties met familie, mantels, en verzorgers verbeteren.

website icons_Zelfstandig.png

Zelfstandigheid

All deze effecten samen leiden tot een grotere zelfstandigheid in leef- én woonsituatie.

Meer wetenschappelijk onderzoek

De erkenning van interventies op basis van kunstvormen zoals muziek staat nog maar in de kinderschoenen. Daarom is het van belang dat wetenschappelijk onderzoek in dit domein verder wordt gevolgd en uitgebreid. Alleen dan kunnen deze vormen van interventies die vooral zijn gericht op de positieve gezondheid en de gunstige effecten daarvan op zowel de patient als hun zorgbelasting in ruime zin, een vaste plaats krijgen in ons (verzekerbare) zorgstelsel. Onderstaand een greep uit dergelijke onderzoeken, die steeds zal worden aangevuld met nieuwe onderzoeken zodra deze zijn gepubliceerd.

2021

Amsterdam UMC

Leyden Academy on Vitality and Ageing

ZonMw

2021

The Utley Foundation

Nick Utley

Neil Utley

2020

PriceWaterhouseCoopers (PWC)

Willeke Bakker

Marjolein Cornelissen

2019

PriceWaterhouseCoopers (PWC) Nederland

Anne-Mei The

Willeke Bakker

2021

Dans op recept

Revalidatie Expertise Centrum voor Muziek en Dans

Wya Feenstra

2021

Science Friday

BriTE welness programm

Jenny orris

2018

Evidence from a systematic review

Journal of the American Geriatric Society

Shirlene Vianna Moreira et all.

bottom of page