top of page
Thuiszorg.jpeg

Dementiepatiënten langer en blijer thuis?

Dat is het effect van het participatiekoor!

De thuiszorg en het participatiekoor

Thuiszorg organisatie anker

Als thuiszorgorganisatie wil je cliënten met dementie optimaal ondersteunen zodat zij zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en tevreden cliënten blijven. Tegelijkertijd is er de uitdaging om genoeg gekwalificeerd personeel te krijgen en te houden om die zorg te kunnen blijven leveren. Daarnaast spelen er buiten die zorg meer factoren een rol die het welzijn van je cliënten beïnvloeden, zoals de mantelzorgers, sociale relaties, de levensstijl en de mate waarin de mentale activiteit nog wordt gestimuleerd. En dat is nu precies waaraan het participatiekoor bijdraagt. Als je cliënten met dementie stimuleert om alleen of samen met familieleden die ook van zingen houden, deel te nemen aan een participatiekoor in de buurt, dan zul je als thuiszorg dienstverlener na verloop van tijd de volgende effecten ervaren:

Blijere cliënten

Meer kunnen

Deelnemers vertonen meer levensvreugde, zingeving en hogere zorgwaardering.

Prettiger werken

Mantelzorgers en professionele verzorgers ervaren fijnere zorgrelaties met deelnemers.

Deelnemers hebben minder zorgbehoefte en vertonen grotere zelfstandigheid in leven/wonen.

Langer thuis

Meer zang, minder zorg, hoe werkt dat precies?
Stichting Participatie met Dementie

Meer zang, minder zorg, hoe werkt dat precies?

Praktische aspecten

In bovenstaande uitlegvideo krijg je in nog geen 3 minuten tijd een goed beeld van methode en effecten van het participatiekoor. Daarnaast zijn natuurlijk de praktische aspecten van belang. Het belangrijkste daarin is dat zowel de deelnemers zelf, hun mantelzorgers als de thuiszorgmedewerkers volledig ontzorgt worden door onze organisatie:

repetities-33-PK-Leiden-credits-Andrea-Liebrand-980x786.jpeg

Meedoen

De cliënten van jouw organisatie kunnen zich alleen of samen met familieleden of vrienden aanmelden voor een participatiekoor in de buurt. Dit kan een bestaand koor zijn of een nieuwe koor dat we voor onder meer jouw cliënten opstarten. Van daaruit wordt alles door onze projectleiders geregeld zodat dit niet tot extra werk leidt voor je medewerkers. Ook kijken we welke vergoedingen er mogelijk zijn.

muziektherapie.jpg

Begeleiding

Er wordt wekelijks gerepeteerd en twee keer per jaar opgetreden. Voor het vervoer van en naar deze locaties hebben we arrangementen met vervoerders waar gebruik van kan worden gemaakt. Elke deelnemer met dementie heeft twee mantelzangers (buddy's) die zowel tijdens als tussen repetities een sociale en coachende rol hebben. Ook ontstaan er nieuwe sociale relaties tussen koorleden.

case_manager.jpg

Monitoring

Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is dat we continu de effecten van deelname aan het participatiekoor meten en monitoren bij zowel de cliënten met dementie, als bij hun naasten, mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers. Hierbij sluiten we volledig aan bij de indicatoren en methoden die jullie als thuiszorg organisatie gebruiken om de toestand en ontwikkeling van cliënten met dementie zelf te volgen.

Deelnemers van het participatiekoor

Zoë
dochter van een deelneemster

Oma heeft moeite met praten.

Na de repetities spreekt ze weer hele zinnen!”

Prof. dr. Wiesje van der Flier

Prof. dr. Wiesje van der Flier
Alzheimercentrum Amsterdam UMC

Je wordt blij van de muziek zelf en door het contact dat erdoor met de omgeving ontstaat. Je doet weer mee met de wereld om je heen. Dát is wat je in de participatiekoren ziet gebeuren.

Deelnemer van het participatiekoor

Franc
deelnemer met dementie

Dit ik de Matthäus Passion zing is een statement: zie je wel, dit kunnen wij nog!

Samenwerken?

Gun jij jouw cliënten met dementie ook het wekelijks plezier een participatiekoor en jouw medewerkers een fijnere en minder belastende werkrelatie met deze cliënten, hun mantelzorgers en familie? Leg dan contact met ons via onderstaand formuliertje en we reageren dan in de regel snel. Geef daarbij ook aan of jouw organisatie interesse heeft om eventueel een grotere rol te spelen in de samenwerking, bijv. op het gebied van effectmeting, nieuwe koren opstarten, gezamenlijk subsidie aanvragen, gezamenlijke locale of regionale promotie, etc.

Geïnteresseerd als:

Bedankt voor de inzending!

Check je mailbox voor onze reactie.

bottom of page