top of page
Thuiszorg.jpeg

Dementiepatiënten langer en blijer thuis?

Dat is het effect van het participatiekoor!

De thuiszorg en het participatiekoor

Thuiszorg organisatie anker

Als thuiszorgorganisatie wil je cliënten met dementie optimaal ondersteunen zodat zij zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en tevreden cliënten blijven. Tegelijkertijd is er de uitdaging om genoeg gekwalificeerd personeel te krijgen en te houden om die zorg te kunnen blijven leveren. Daarnaast spelen er buiten die zorg meer factoren een rol die het welzijn van je cliënten beïnvloeden, zoals de mantelzorgers, sociale relaties, de levensstijl en de mate waarin de mentale activiteit nog wordt gestimuleerd. En dat is nu precies waaraan het participatiekoor bijdraagt. Als je cliënten met dementie stimuleert om alleen of samen met familieleden die ook van zingen houden, deel te nemen aan een participatiekoor in de buurt, dan zul je als thuiszorg dienstverlener na verloop van tijd de volgende effecten ervaren:

Blijere cliënten

Meer kunnen

Deelnemers vertonen meer levensvreugde, zingeving en hogere zorgwaardering.

Prettiger werken

Mantelzorgers en professionele verzorgers ervaren fijnere zorgrelaties met deelnemers.

Deelnemers hebben minder zorgbehoefte en vertonen grotere zelfstandigheid in leven/wonen.

Langer thuis