top of page

Inclusie, eenzaamheid en zorg een thema?

Steun Stichting Participatie met Dementie!

Overhied en fonds anker

Het belang van inclusie

De rol van de partipatiekoren

Sociale en culturele inclusie van mensen met dementie is universeel mensenrecht. Elke Gemeente is daarom ook verplicht een Inclusie Agenda op te stellen. Inclusie levert gezondheidswinst op én kan bijdragen aan een oplossing voor de steeds groter wordende druk op de kwaliteit van de langdurige zorg. De groeiende groep mensen met dementie vraagt in combinatie met de daling van het aantal mantelzorgers en zorgmedewerkers om effectieve innovatieve oplossingen die snel inzetbaar zijn...

Het participatiekoor is zo'n innovatieve oplossing die ook snel inzetbaar is. Deze unieke en inmiddels beproefde interventie die je binnen de groepsgewijze muziektherapie kunt plaatsen, verbindt het sociale, culturele en zorgdomein. Met positieve effecten op alle deelnemers: de koorleden met dementie, hun mantels, de mantelzangers, de muzikanten, de muziektherapeuten, de casemanagers dementie, de zorgmedewerkers en alle betrokken instanties. Deze effecten zijn als volgt samen te vatten:

Betere inclusie

Meer kunnen

Mensen met dementie worden echt betrokken en hun eenzaamheid wordt structureel doorbroken. 

Gelukkiger leven

Deelnemers krijgen een zichtbaar gelukkiger leven met fijnere zorg- en sociale relaties.

Minder zorgbehoefte

Deelnemers vertonen een grotere zelfstandigheid en verminderde zorgbehoefte.

vm burgemeester Bergen hetty hafkamp.jpeg

“Dit concert heeft mijn ogen geopend. Nu begrijp ik waar mijn moeder al die jaren doorheen is gegaan.”

Hetty Hafkamp

Voormalig Burgemeester Bergen nh

burgemeester Leiden Henri Lenferink.jpeg

“Prachtig om te zien hoe deze mensen nog mee kunnen zingen.

Groot respect!”

Henri Lenferik

Burgemeester Leiden

Investeer ook in winst!

Een inclusieve samenleving levert voor iedereen winst op. Mensen met dementie en hun naasten zijn langer gelukkig en gezond. De druk op de zorg wordt verlicht en de kosten gaan omlaag. Daar is enerzijds geld voor nodig dat nu nog niet geoormerkt is. Anderzijds moeten er domein overstijgende samenwerkingen ontwikkeld worden. Wil je weten hoe je daar aan kunt bijdragen zoals de onderstaande partijen al hebben gedaan? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op. We gaan graag aan tafel!

Geïnteresseerd als:

Bedankt voor de inzending!

Check je mailbox voor onze reactie.

bottom of page