top of page

Uitdaging
met coaching

Particip.Koor Bergen 3febr_DSC5658 (1).jpg
Event.jpeg

Prikkelen én ondersteunen

In tegenstelling tot het geheugen gaat de fantasie, zeker in de eerste fasen van dementie, niet achteruit. Ook de emotionele ervaringen blijven in tact. Een artistieke uitdaging prikkelt de fantasie, zorgt voor positieve emotionele ervaringen en draagt bij aan een beter zelfbeeld.

Particip.Koor Bergen 3febr_DSC5675.jpg

Artistieke uitdaging

In het gewone leven zitten we vast aan allerlei beperkingen. In de kunst is er juist de vrijheid om te experimenteren en de persoon te zijn die je eigenlijk wilt zijn. Een artistieke uitdaging prikkelt de fantasie. Niets is goed of fout. Dat geeft de vrijheid om te experimenteren en nieuwe dingen creëren. Hierdoor ontdekken de deelnemers met dementie welke vaardigheden en talenten zij nog hebben. Dit leidt tot een verhoogd gevoel van meesterschap, wat weer bijdraagt aan een positief zelfbeeld en verhoogde ervaring van kwaliteit van leven. 

Beeld uit concertfilm 23 kopie.png

Podiummoment

Samen een artistieke uitdaging aangaan en repeteren stimuleert de ambitie om er ook echt iets moois van te maken. Het vooruitzicht om naar een optreden toe te werken is een stimulerende factor om mee te blijven te doen. De deelnemers van de participatiekoren zijn trots op hun prestaties en zien ernaar uit om zich als artiest op het podium te presenteren. Het geeft hen gevoelens van overwinning, draagt bij het zelfvertrouwen en waardigheid. Door als artiest op het podium te staan kan men iets moois aan een ander bieden wat bijdraagt aan de identiteit. 

participatiekoor.jpeg

Professionals

In het participatiekoor werken professionele muzikanten, zoals dirigenten, vocaal solisten en instrumentalisten samen met een muziektherapeut die in onze methode is opgeleid.

Zij nemen niet de rol van een verzorgende op zich en spreken deelnemers niet aan als patiënt, maar coachen de deelnemers in hun mens en artiest zijn.

Alle professionals zijn door ons getraind en staan garant voor persoonlijke aandacht, geduld, interesse en sensitiviteit voor deelnemers met dementie, zodat zij het beste in hen naar boven halen. 

Uitdaging met coaching.png

Ondersteuning op maat

Naast de professionals, spelen ook de mantelzangers een cruciale rol om het beste in de deelnemers met dementie naar boven te halen. Omgaan met iemand met dementie vereist enig inzicht in wat de aandoening met zich meebrengt. Ook vraagt het tactische vaardigheden in de sociale omgang. In de eerste plaats geldt dat onze deelnemers met dementie hierbij alle ruimte krijgen om zelf aan te geven welke ondersteuning en bejegening zij wensen. Daarnaast verzorgen wij workshops die mantelzangers en deelnemers met dementie het juiste handelingsperspectief bieden. Tenslotte zorgen wij ook voor werkmateriaal dat is afgestemd op de behoeften van de deelnemers, zoals vereenvoudigde partituren, oefenmuziek en werkboeken met duidelijke informatie en instructies. 

Team_background.jpg

muziek

met participatie

Fascinerend_hoe_de_muziek_weer_naar_boven_komt!.jpg

plezier

met regelmaat

Kaartverkoop.jpg

sociaal

met koorleden

Meer zang, minder zorg, hoe werkt dat?

Meer zang, minder zorg, hoe werkt dat?

bottom of page