top of page
  • Foto van schrijverRedactie

19 sept. Amsterdam: Ronde Tafel 'Meer zang, minder zorg'


Meer zang is minder zorg. Dát is wat Bach en ABBA kunnen betekenen voor de transitie van de ouderenzorg. Kunst draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het kan. Het beleid vindt dat het moet. De zorg wil buiten de lijntjes kleuren om kwaliteit te kunnen garanderen. Zangverenigingen lopen leeg. De cultuursector moet maatschappelijke waarde toevoegen. Niemand wil in een verpleeghuis terechtkomen. Iedereen wil meedoen.


De Muziekschool Amsterdam Noord (MAN), het Lang Leve Kunstfonds en het Participatiekoor nodigen u uit om plaats te nemen aan de Ronde Tafel ‘Meer zang, minder zorg’ op dinsdag 19 september 2023 in Amsterdam.


Als mensen met dementie de Matthäus Passion kunnen zingen, dan moet dat toch niet zo moeilijk te organiseren zijn?

Een jaar geleden introduceerde demissionair minister voor de langdurige zorg, Conny Helder, het programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Sindsdien vindt er een collectieve herbezinning plaats op care, cure en gezondheidsbevordering.

De visie op de ouderenzorg verandert van ‘zorgen voor’ naar ‘ervoor zorgen dat’. Ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en betekenisvol kunnen leven, is het uitgangspunt van de zorgtransitie. Nieuwe vormen van samenwerking in de sociale basis zijn daarbij noodzakelijk. Maar hoe ontschotten we de verschillende domeinen en hoe kunnen we effectief samenwerken?


Tijdens de Ronde Tafel ‘Meer zang, minder zorg’ verkennen we samen hoe we door middel van cultuurparticipatie er samen voor kunnen zorgen dat mensen dementie langer zelfstandig en betekenisvol kunnen blijven deelnemen in de samenleving. En hoe dit ook voor alle betrokken partijen resulteert in minder zorg.


De Ronde Tafel ‘Meer zang, minder zorg’ is hiervoor het startschot in de regio Amsterdam. Tijdens deze regionale bijeenkomst creëren we een platform waar zorgprofessionals, beleidsmakers en financiers elkaar ontmoeten, leren kennen en ideeën uitwisselen over de mogelijkheden van cultuurparticipatie als informele zorg.

 
Concert: Van ABBA tot Bach, Pieterskerk Leiden

23 juni 2023 voerde het Participatiekoor 'Van ABBA tot Bach' uit tijdens de conferentie 'The Art of Beloning' ter gelegenheid van de oratie van professor Tineke Abma in de Pieterskerk in Leiden. 

Programma: Meer zang, minder zorg

Datum: 19 september 2023 van 09.30 - 13:30 uur

Locatie: concertzaal van de Muziekschool Amsterdam Noord, Alkmaarstraat 10, Amsterdam.


09:30 - 09:45 uur : ontvangst met koffie en thee

09:45 - 10:15 uur : documentaire Als klanken kleuren

10:15 - 10:30 uur : korte pauze

10:30 - 12:30 uur : interactieve werksessies ‘Meer zang, minder zorg’

12.30 - 13:30 uur : gezamenlijke lunch en gelegenheid tot netwerken


Tijdens de ronde tafelbijeenkomst ‘Meer zang, minder zorg’ zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Recente wetenschappelijke inzichten in de waarden van en voorwaarden voor cultuurparticipatie in de dementiezorg

  • Wat maakt het Participatiekoor zo succesvol en hoe draagt zij bij aan de doelstellingen van de ouderenzorg.

  • Het identificeren van obstakels en uitdagingen bij het implementeren van cultuurparticipatie in de zorg en de sociale basis.

  • Het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking tussen zorginstellingen, culturele organisaties, kunstenaars en beleidsmakers.

Uw perspectief als zorgprofessional of beleidsmaker is hierbij van onschatbare waarde.

We hopen dan ook dat u tijd wilt en kunt vrijmaken om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Deelname is gratis. Uw aanwezigheid kunt u bevestigen via onderstaande knop.

124 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page