Stichting Participatie met Dementie

Onze missie

Het is onze missie om mensen met dementie de mogelijkheid te bieden om zonder drempels deel te nemen aan het culturele leven. Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. In 2018 is het kabinet het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Het doel hiervan is: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen.

Onze visie

Wie de diagnose dementie heeft gekregen weet wat het einde is, maar de weg daar naartoe is lang en onzeker. Dagelijks leven met dementie heeft een grote impact op zowel degene die de diagnose heeft gekregen als op de naasten. Zowel actieve als receptieve kunst- en cultuurparticipatie kunnen mensen met dementie plezier, afleiding en zelfvertrouwen bieden of uiting geven aan thema’s waar zij mee worstelen. Deelname aan de activiteiten van de Stichting kan zo een positieve bijdrage leveren aan een positieve gezondheid.

Onze doelstellingen

  • het bevorderen van maatschappelijke en culturele inclusie van mensen met een vorm van dementie of niet-aangeboren hersenaandoeningen;
  • het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van kunstzinnige en culturele (publieks-) activiteiten en evenementen in samenwerking met (professionele) kunstenaars en organisaties;
  • het bevorderen van bewustwording over de mogelijkheden van culturele participatie van mensen met een cognitieve beperking / dementie;
  • het ondersteunen, begeleiden en faciliteren van initiatieven van personen en organisaties die de doelstellingen van de Stichting onderschrijven;
  • het kantelen van stigma’s rond dementie: van patiënt naar mens.

We bereiken onze doelstellingen door mensen met dementie samen met mensen zonder dementie te laten samenwerken bij de vormgeving en realisatie van culturele activiteiten en publieksevenementen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die goed of minder goed kunnen meekomen in de verwachtingen die de samenleving ons oplegt. Wij baseren ons bij de samenstelling en uitvoering van onze programma’s op bewezen methodieken om cultuurparticipatie en de effecten hiervan op het welzijn van mensen met dementie mogelijk te maken.

Ons beleid

Stichting Participatie met Dementie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2021

Verantwoording

Jaaroverzicht 2020
Jaarrekening 2020

Jaaroverzicht 2019
Jaarrekening 2019

 

Bestuur

Voorzitter: Wim Heeremans
Secretaris: Marc Nico Remijn
Penningmeester: Remi le Loux

Contactgegevens

Cesar Francklaan 34
2102 ED Heemstede
bestuur@participatiekoor.nl

KvK: 73716510
Bank: NL47 RABO 0336 9836 11
RSIN/fiscaal nummer: 8596 38 789
Opgericht: 16 januari 2019

credits website
fotografie: Zan van Alderwegen & Uitgeverij Dilemmaboek