Kunst in de zorg

Passies met alzheimer.

Het Participatiekoor

Er zijn vier Participatiekoren, in Haarlem, Bergen nh, Midden Delfland en Helmond. Onze koren en al onze andere projecten vinden hun oorsprong in het levensverhaal van Nico Knijnenberg, dat door artistiek leider Erik Zwiers werd opgetekend in het boek Zolang ik er ben. Nico leed aan de ziekte van Alzheimer. Hoewel hij nog een actief leven leidde, voelde hij zich vaak buitengesloten. Hij vroeg zich dan ook hardop af: “Doe ik nog mee?”

Terwijl ze samen een glas wijn dronken, begon Nico te zingen: “Wir setzen uns mit Tränen nieder.” Nico zong het slotkoor van de Matthäus Passion uit zijn hoofd.

Twee jaar later ontmoette Erik dirigent Felix van den Hombergh en legde hem de gedachte voor om samen met mensen met dementie én mensen zonder dementie de hoogtepunten uit de Matthäus Passion van J. S. Bach te gaan zingen. Ter nagedachtenis aan Nico en zijn wens om mee te blijven doen.

De dag voor Pasen 2018 zongen 55 zangers, waarvan vijftien met dementie, de hoogtepunten uit de Matthaus Passion in een uitverkochte kerk in Haarlem. Het werd een enorm succes. 

Wat we doen

Stichting Participatie met Dementie is er voor mensen mét en zónder haperend brein. Samen maken we kunst. We zingen, vertellen verhalen en schilderen. Niet alleen voor onszelf, óók voor het publiek. Elk programma wordt afgesloten met een concert in een kerk, theater of museum. We doen dit met maar één doel: de culturele participatie van mensen met dementie een beetje rugwind geven. 

Waarom we dit doen

Meedoen aan en kunnen genieten van kunst en cultuur is een recht. Het is opgenomen in de Universele verklaring van de rechten van de mens: ‘Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst’.

Mensen met dementie zijn net als wij, gewone mensen met gewone menselijke behoeften. Ook zij willen van kunst en cultuur blijven genieten. Bovendien zijn kunst- en cultuurparticipatie een waardevolle manier om om te gaan met het veranderende ‘ik’ en (opnieuw) zin te vinden in het leven. Kunst en cultuur zijn bij uitstek media die ons helpen bij zijns- en zingevingsvraagstukken. In de kern is dat de waarde van kunst.

Wat we bereiken

Hoewel er nog maar weinig betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek is naar de effecten van kunst- en cultuurparticipatie (daarover later meer), zien we bij onze deelnemers, het publiek en onszelf dat het goed doet. Iedereen doet mee.

In de kunst gaat het niet over goed of fout, maar over beleven, zien, voelen, denken over onszelf en de wereld om ons heen, vormgeven.

Wetenschappelijk onderzoek

Leuk, die kunstparticipatie, maar is er nauwelijks wetenschappelijk bewijs dat het werkt. Heeft het een daadwerkelijke betekenis voor ouderen? Goeie vraag.

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw, laat hier onderzoek naar doen. In 2020 doen diverse van onze projecten mee in een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van kunst- en cultuurparticipatie door mensen met dementie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door AmsterdamUMC en Leyden Academy onder leiding van professor Tineke Abma.
Meer over dit onderzoek lees je bij Kunst in de Zorg.

Meedoen of ook een Participatiekoor oprichten?

Neem contact met ons op. We helpen je graag!

Stichting Participatie met Dementie
Cesar Francklaan 34
2102 ED Heemstede

12 + 6 =