Over het Participatiekoor

In den beginne…

Het Participatiekoor vindt zijn oorsprong in het levensverhaal van Nico Knijnenberg, dat door journalist Erik Zwiers werd opgetekend in het boek Zolang ik er ben. Nico leed aan de ziekte van Alzheimer. Hoewel hij nog een actief leven leidde, voelde Nico zich vaak door zijn omgeving buitengesloten. Hij vroeg zich dan ook hardop af: Doe ik nog mee? 

Aan het eind van zijn leven, dronken Nico en Erik samen een glas wijn. Terwijl zij proostten begon Nico te zingen: Wir setzen uns mit Tränen nieder, de eerste zin uit het slotkoor van de Matthäus Passion.

Nico in het Stedelijk Museum Amsterdam

Twee jaar na het overlijden van Nico ontmoette Erik Zwiers dirigent Felix Hombergh en legde hem de gedachte voor om de Mattäus Passion samen met mensen met dementie te gaan zingen. 

Wat begon als een gewaagd experiment – want kunnen mensen met dementie de Matthäus Passion nog wel zingen? – resulteerde in een concert van onverwacht muzikaal niveau dat met groot enthousiasme werd ontvangen.

Op Stille Zaterdag 2018 zongen 15 mensen met dementie samen met 45 projectzangers delen uit de Matthäus Passion in de Doopsgezinde kerk in Haarlem. Tussen de koren en koralen door vertelden mensen met dementie en hun naasten hun eigen passieverhaal.

 

 

Het concert was een ongekend succes en al snel kwamen uit diverse delen van het land verzoeken om ook daar Passieconcerten te organiseren met mensen met dementie. En daar geven wij in 2019 met liefde gehoor aan.

Lees hier wat wij gaan doen.