Over het Participatiekoor

In den beginne…

Het Participatiekoor vindt zijn oorsprong in het levensverhaal van Nico Knijnenberg, dat door journalist Erik Zwiers werd opgetekend in het boek Zolang ik er ben. Nico leed aan de ziekte van Alzheimer. Hoewel hij nog een actief leven leidde, voelde Nico zich vaak door zijn omgeving buitengesloten. Hij vroeg zich dan ook hardop af: Doe ik nog mee? 

Aan het eind van zijn leven, dronken Nico en Erik samen een glas wijn. Terwijl zij proostten begon Nico te zingen: Wir setzen uns mit Tränen nieder, de eerste zin uit het slotkoor van de Matthäus Passion.

Nico in het Stedelijk Museum Amsterdam

Twee jaar na het overlijden van Nico ontmoette Erik Zwiers dirigent Felix Hombergh en legde hem de gedachte voor om de Mattäus Passion samen met mensen met dementie te gaan zingen. 

Wat begon als een gewaagd experiment – want kunnen mensen met dementie de Matthäus Passion nog wel zingen? – resulteerde in een concert van onverwacht muzikaal niveau dat met groot enthousiasme werd ontvangen.

Op Stille Zaterdag 2018 zongen 15 mensen met dementie samen met 45 projectzangers delen uit de Matthäus Passion in de Doopsgezinde kerk in Haarlem. Tussen de koren en koralen door vertelden mensen met dementie en hun naasten hun eigen passieverhaal.

 

 

Het concert was een ongekend succes en al snel kwamen uit diverse delen van het land verzoeken om ook daar Passieconcerten te organiseren met mensen met dementie. En daar geven wij in 2019 met liefde gehoor aan.

Lees hier het programma voor 2019.

Wat is het Participatiekoor

Het Participatiekoor is een koor waarin mensen met dementie samen met ervaren project- en koorzangers gezamenlijk toewerken naar een publieksconcert van de meesterwerken uit de klassieke wereldmuziek. In het koor treden de projectzangers op als buddy van de mensen met dementie om hen te begeleiden bij het instuderen van de koren en koralen.

In het Participatiekoor geldt het samen creëren van een kunstzinnige en culturele uitvoering als basis van een zinvol en plezierig leven. De concerten bieden het publiek een mooie muzikale ervaring en maken inzichtelijk dat mensen met dementie zowel van gelijke waarde zijn als mensen zonder beperking. Dementie hoeft geen belemmering te vormen om sociaal, maatschappelijk en cultureel te kunnen blijven participeren.