top of page

Bij het participatiekoor draait alles om de levenskwaliteit van de mensen met dementie en hun naasten, en in het verlengde daarvan het verminderen van de belasting van mantelzorgers en professioneel zorgpersoneel. Onderdeel hiervan is ook het delen van kennis en ervaringen over dementie en de rol die de participatiekoren en muziek in het algemeen hierin kunnen spelen. Dat doen we in dit blog: 

Blog | dementie en muziek

bottom of page